Dla państwa i obywateli. Diagnoza i propozycje reformy służby cywilnej, Fundacja im. Stefana Batorego, forumIdei

Mimo że dotychczasowe osiągnięcia w zakresie tworzenia służby cywilnej nie zadowalają, trzeba budować na tym, co już jest. Punktem wyjścia powinni być przede wszystkim ludzie. W służbie cywilnej pracują tysiące dobrze wykształconych, kompetentnych, profesjonalnych urzędników. Niestety, ubywa ich z każdym wstrząsem i zwrotem politycznym. Z kolei chętnych, żeby ich zastąpić, wyraźnie brakuje. Reforma nie powinna zatem przyczyniać się do kolejnych fal odejść ze służby cywilnej.

Zmiany należałoby więc wprowadzać stopniowo. Powinno się podjąć próby utrwalenia podstawowych, uniwersalnych założeń tradycyjnego modelu administracji publicznej, szczególnie gwarantujących profesjonalizm i neutralność polityczną. Na poziomie zarządzania trzeba konsekwentnie wdrożyć naj- ważniejsze postulaty nowego publicznego zarządzania, takie jak zarządzanie przez cele czy uelastycz- nienie i spłaszczenie stosunków pracy. Powoli należy również przesuwać służbę cywilną ku modelowi otwartej administracji – przechodzić od public administration do public governance, czyli od zarządzania publicznego do współrządzenia.

Pełen tekst analizy poniżej.