Dewastacja polskiego Sądu Najwyższego oraz niezależności sądownictwa: opis obecnej sytuacji, analiza Fundacji im. Stefana Batorego, Forum Idei

Od 2 lipca Rząd RP nie podjął żadnych działań w celu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym stosownie do wezwań Komisji Europejskiej. Wręcz przeciwnie: rozpoczął się i będzie przyśpieszać proces dewastacji Sądu Najwyższego, ponieważ:

  • sędziowie mający powyżej 65 lat usuwani są z zajmowanych stanowisk;
  • nowe ustawy zostały uchwalone w trybie ekspresowym; mają one na celu obsadzenie Sądu Najwyższego sędziami przychylnymi rządowi oraz jak najszybszą wymianę Pierwszej Prezes, dając jednocześnie bardzo ograniczone lub wręcz zerowe możliwości oceny rangi i dorobku usuwanych sędziów.

Pełen tekst analizy poniżej.