Apel twórców i naukowców do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Działania polskich władz stanowią zamach na trójpodział władzy oraz niezależność sądownictwa – główny filar praw obywatelskich. Ma to miejsce w zintegrowanym obszarze prawnym naszej Europejskiej Wspólnoty i niechybnie będzie miało dramatyczne konsekwencje, tak dla naszego kraju jak i dla spójności Unii.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie przewidzianym Art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz złożenie stosownego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.

Historia naszego kontynentu uczy nas, że gdy fundament naszych wspólnych wolności zostanie naruszony, niezwykle ciężko będzie go odbudować.

Pełen tekst apelu poniżej.