Apel prezydentów głównych miast Polski o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym

Fundamentalne kwestie o wymiarze konstytucyjnym i ogólnospołecznym, jak np. ordynacja wyborcza, muszą być traktowane z najwyższą powagą. Należy zerwać z niedobrą praktyką, że najważniejsze sprawy są przeprowadzane w trybie inicjatywy grupy posłów partii rządzącej. Oczekujemy, że sprawy dotyczące poszczególnych samorządów będą konsultowane i uzgadniane z zainteresowanymi.

Pełna treść apelu poniżej.