Apel organizacji społecznych do Rady Ministrów RP o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przełożenie terminu wyborów

Aktualna sytuacja epidemiczna w sposób zasadniczy wpływa jednak na możliwość przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w wyznaczonym terminie, 10 maja bieżącego roku.

Mając na względzie zarówno zdrowie i życie obywateli naszego państwa, jak i przestrzeganie zasad demokratycznego procesu wyborczego, a także możliwość kwestionowania ważności samych wyborów Prezydenta RP, wzywamy Radę Ministrów do niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Pełen tekst apelu poniżej:

Apel organizacji społecznych do Rady Ministrów RP o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej