Apel organizacji pozarządowych do prof. dr hab. Jana Szyszko, Ministra Środowiska w sprawie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10

W Polsce oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Smog przyczynia się m.in. do rozwoju chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz chorób neurologicznych i onkologicznych. Apelujemy  o obniżenie obowiązujących obecnie poziomów informowania i alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10 do jednolitego poziomu alarmowego 100 μg/m3 (średniodobowo). .

Pełen tekst apelu poniżej.