Apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o niewprowadzanie zmian ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną

Po raz kolejny obserwujemy zapowiedzi i zmiany ograniczające działalność społeczną. Tym razem dotyczą one ustawy o zbiórkach publicznych.

Apelujemy do organizacji i społeczników o wyrażanie opinii, stanowisk oraz aktywnego przekonywania polityków by nie wprowadzali zmian ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną. Obowiązkiem państwa jest tworzenie zachęt i uproszczeń dających przestrzeń do rozwoju obywatelskiej aktywności i uwalniających energię społeczną.

Pełen tekst poniżej.