Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie

HFPC zwróciła się do organizacji międzynarodowych z apelem o interwencję w sprawie powtarzających się aktów przemocy przeciwko m.in. mieszkającym w Polsce cudzoziemcom i członkom mniejszości narodowych i etnicznych, w obliczu bierności polskich władz wobec tych wydarzeń.

Pełen tekst apelu poniżej.