Apel Fundacji Batorego do PKW o ponowne rozważenie odejścia od karty wyborczej w formie broszury

W związku ze zmianami w Kodeksie wyborczym i zmniejszeniem maksymalnej liczby kandydatów możliwych do zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy, Fundacja im. Stefana Batorego zwróciła się do Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o odejście od stosowania zbroszurowanych kart do głosowania w wyborach organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego organizowanych w systemie proporcjonalnym.

Karta w postaci „płachty” :
– ograniczy liczbę głosów nieważnych albo oddanych przez pomyłkę na inną listę niż wyborca zamierzał.  Badanie kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014 roku wykazało, że zastosowanie  kart zbroszurowanych (tzw. „książeczek”)  przyczyniło się do gwałtownego wzrostu liczby głosów nieważnych.

– ułatwi i przyspieszy pracę obwodowych komisji wyborczych. Sprawdzenie ważności głosu oddanego na pojedynczej kartce  będzie znacznie szybsze niż przewertowanie broszury.

– zapewni tajność głosowania wyborcom niewidomym i niedowidzącym.  W przypadku kart-broszur, aby wyborca mógł skorzystać z nakładki w języku Braille’a, w praktyce najpierw ktoś musi pomóc mu znaleźć odpowiednią stronę z listą, na którą chce zagłosować.

– obniży koszty organizacji wyborów.  Druk kart „płacht” będzie znacznie tańszy od druku broszur.  To istotne, przy ogólnym wzroście kosztów organizacji wyborów.

Pełen tekst poniżej.