Apel adwokatów i radców prawnych do Prezydenta o niepowoływanie sędziów Sądu Najwyższego

Obecny, niezwykle pospieszny i nietransparentny proces oceniania kandydatów do Sądu najwyższego stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem, by ze względu na te zagrożenia, nie mianował nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pełen tekst apelu poniżej.