Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju 5/2018: Pozorowany dialog polskiego rządu z Komisją Europejską ws. systemu sądownictwa

Przedstawiona przez rząd „Biała Księga” ws. wymiaru sprawiedliwości jest w większości zbiorem półprawd i manipulacji, w których próbuje się pokazać konieczność zmian w polskim sądownictwie, stosując nieprawdziwe porównania do innych państw UE i wybiórczo interpretowane statystyki.

Kluczem do powrotu Polski na drogę państwa prawa jest rzeczywiste, a nie pozorowane, wycofanie się z ponad 2,5-letniego procesu podporządkowywania sądownictwa partii rządzącej.

Pełen tekst komunikatu poniżej.