Oświadczenie koalicji organizacji prowadzących Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów TK

24 lutego 2017 r., Sejm RP wybrał dr. hab. Grzegorza Jędrejka, prof. UKSW, na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Od momentu upływu terminu na zgłoszenie kandydatów do wyboru upłynęło zaledwie kilkadziesiąt godzin. Ani posłowie, ani opinia publiczna nie mieli rzeczywistej szansy poznać Kandydata i ocenić jego kwalifikacji na sędziego TK.
Uważamy, że przyjęty sposób procedowania nie pozwolił ani posłom Sejmu RP, ani opinii publicznej na poznanie Kandydata, zapoznanie się z jego dorobkiem oraz zweryfikowanie ewentualnych wątpliwości

Pełen tekst oświadczenia poniżej.