Petycja - projekt ustawy chroniący życie każdego dziecka opracowany przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia

Pobierz tekst projektu

Projekt był rozpatrywany przez Komisję Sejmową ds. petycji 26 stycznia 2017 r. Po przedstawieniu petycji oraz odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o potrzebie skierowania dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów.

Projekt zakłada pełną prawno-karną ochronę życia dziecka poczętego i zakazuje aborcji, bez wyjątków. W kwestii karalności kobiet, projekt Federacji pozostawia dotychczasowy zapis o zwolnieniu z kary matki dziecka poczętego.

 • Opinia
  Czarny protest – w stronę nowego „kompromisu aborcyjnego”, raport Instytutu Spraw Publicznych
  Instytut Spraw Publicznych w najnowszym raporcie analizuje, na czym polegał fenomen Czarnego protest. Czy był sprzeciwem wobec zaostrzania prawa aborcyjnego w Polsce oraz obroną istniejących regulacji prawnych w tym zakresie? Zwiastunem stopniowej liberalizacji społeczeństwa? Czy może początkiem nowego przebudzenia kobiet?

  Tekst raportu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
  Zagwarantowanie realizacji prawa do swobodnego i indywidualnego decydowania przez pary czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci jest rekomendacją Rady Praw Człowieka ONZ. Propozycje zawarte w petycji stoją zatem w sprzeczności do zaleceń, do których wprowadzenia zobowiązała się Polska.

  Pełen tekst opinii poniżej.