List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Komendanta Stołecznego Policji

Fundacja w liście do Komendanta Stołecznego Policji wystąpiła z prośbą o usunięcie ze strony internetowej Komendy Stołecznej Policji wizerunków osób, które brały udział w zgromadzeniach przed Sejmem 16 i 17 grudnia 2016 r. Jak podkreślono w liście, brak jest podstaw dla takiego działania zarówno w Kodeksie postępowania karnego, jak i w ustawie o Policji.

Pełen tekst listu poniżej.