Zdrowie

15 października 2019 r.

Projekt obywatelski „Stop pedofilii” – projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny

Zobacz

13 września 2019 r.

Ochrona zdrowia – czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć?, Fundacja im. Stefana Batorego, forumIdei

Zobacz

5 listopada 2018 r.

Poza kontrolą, analiza systemu kontroli palenisk domowych

Zobacz

22 maja 2018 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów protestujących w Sejmie oraz ograniczenia dostępu do Sejmu

Zobacz

18 maja 2018 r.

Stanowisko Koalicji Równych Szans w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Zobacz

18 maja 2018 r.

Komentarz społeczny do sprawozdania z wykonania w 2016 r. ustawy o planowaniu rodziny

Zobacz

30 listopada 2017 r.

Projekt „Zatrzymaj aborcję” – projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Zobacz

24 listopada 2017 r.

Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym macierzyństwie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017” (druk nr 2060)

Zobacz

10 sierpnia 2017 r.

Stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ws. stosowania klauzuli sumienia

Zobacz

25 maja 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

21 lutego 2017 r.

Projekt ustawy – o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1319)

Zobacz

12 grudnia 2016 r.

Stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie odwołania Rzeczniczki Praw Pacjenta

Zobacz

2 grudnia 2016 r.

Projekt podstawy programowej – wychowanie do życia w rodzinie szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Zobacz

21 września 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

14 września 2016 r.

Petycja – projekt ustawy chroniący życie każdego dziecka opracowany przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia

Zobacz

15 lipca 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

12 lipca 2016 r.

Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy kodeks karny

Zobacz

10 czerwca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

30 kwietnia 2016 r.

Projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

Zobacz

25 marca 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

18 grudnia 2015 r.

Projekt ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro (druk poselski nr 525)

Zobacz