Społeczeństwo obywatelskie

15 listopada 2019 r.

Wolność zgromadzeń w praktyce polskich sądów. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu postępowań

Zobacz

27 lipca 2019 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie ataków na osoby LGBTQI

Zobacz

19 lipca 2019 r.

Opinia prawna nt. działań samorządów Samorządy, które deklarują się jako ”wolne od LGBT”, opracowana w ramach programu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

Zobacz

1 lipca 2019 r.

Projekt regulaminu Konkursu NIW na dotacje związane z tworzeniem kapitałów żelaznych

Zobacz

12 maja 2019 r.

Oświadczenie Komitetu Helsińskiego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie prof. Wojciecha Sadurskiego

Zobacz

9 listopada 2018 r.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Zobacz

1 listopada 2018 r.

Projekt Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2019

Zobacz

26 października 2018 r.

Projekt nowej ustawy o zgromadzeniach

Zobacz

24 września 2018 r.

Projekty nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zobacz

20 września 2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Zobacz

30 lipca 2018 r.

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o relacjonowaniu demonstracji przez dziennikarzy

Zobacz

15 czerwca 2018 r.

Projekt programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Zobacz

15 czerwca 2018 r.

Projekt „Korpusu Solidarności- Prpgram Wspierania i Rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030”

Zobacz

29 maja 2018 r.

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO

Zobacz

18 maja 2018 r.

Stanowisko Koalicji Równych Szans w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Zobacz

19 kwietnia 2018 r.

Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Zobacz

6 marca 2018 r.

Inicjatywa ustawodawcza Senatu dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zobacz

26 lutego 2018 r.

Rządowy projekt zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Zobacz

31 stycznia 2018 r.

Apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o niewprowadzanie zmian ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną

Zobacz

8 stycznia 2018 r.

Zmieniony projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

23 listopada 2017 r.

Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów (wersja robocza)

Zobacz

17 listopada 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2023)

Zobacz

13 listopada 2017 r.

Poprawiony projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

23 października 2017 r.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

15 września 2017 r.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

27 czerwca 2017 r.

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

23 czerwca 2017 r.

Zmieniony projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

30 maja 2017 r.

Zmieniony projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

20 kwietnia 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 1496)

Zobacz

13 lutego 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (nr UD 191)

Zobacz

24 stycznia 2017 r.

List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Komendanta Stołecznego Policji

Zobacz

16 stycznia 2017 r.

Repozytorium OFOP – raport XI 2015 – XI 2016 – Zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

Zobacz

13 grudnia 2016 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

15 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zobacz

17 maja 2016 r.

Program współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017

Zobacz