Samorząd

31 stycznia 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zobacz

21 stycznia 2019 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3163)

Zobacz

11 stycznia 2018 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Zobacz

15 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696)

Zobacz

17 listopada 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2023)

Zobacz

10 listopada 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001)

Zobacz

8 czerwca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz