Sądownictwo

14 lutego 2020 r.

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości do tzw. ustawy represyjnej

Zobacz

5 lutego 2020 r.

Stanowisko Komitetu Helsińskiego w sprawie tzw. ustawy represyjnej

Zobacz

13 stycznia 2020 r.

Opinia Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa Unii Europejskiej

Zobacz

12 grudnia 2019 r.

List otwarty do Przewodniczącej Komisji Europejskiej ws. systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Zobacz

12 grudnia 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69)

Zobacz

2 grudnia 2019 r.

Co oznacza dla Polski wyrok TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej? Analiza Fundacji im. Stefana Batorego, forumIdei

Zobacz

25 listopada 2019 r.

Wspólne stanowisko organizacji społecznych w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r.

Zobacz

22 listopada 2019 r.

Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju 33/2019: Izba Dyscyplinarna i nowa KRS pod unijnym pręgierzem – skutki wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

Zobacz

10 października 2019 r.

Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne, analiza Fundacji im. Stefana Batorego, forumIdei

Zobacz

20 sierpnia 2019 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. doniesień medialnych o zorganizowanych działaniach szkalujących sędziów

Zobacz

25 lipca 2019 r.

„Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości”, raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zobacz

22 lipca 2019 r.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie sytuacji w Sądzie Najwyższym

Zobacz

8 lipca 2019 r.

Sędziowie pod presją – raport Stowarzyszenia Iustitia o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów

Zobacz

27 czerwca 2019 r.

Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) nr 24/2019: Co wiemy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego?

Zobacz

17 czerwca 2019 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 3396)

Zobacz

26 marca 2019 r.

Polska praworządność przed unijnym Trybunałem: refleksje po rozprawie ws. Izby Dyscyplinarnej i nowej KRS, Komunikat 10/2019 Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zobacz

13 marca 2019 r.

W oblężeniu. Dlaczego polskie sądy są ważne dla Europy?, Piotr Buras, John Dalhuisen, Gerald Knaus, Magdalena Milenkovska (2019)

Zobacz

26 listopada 2018 r.

Raport Prokuratura pod specjalnym nadzorem. Kadry i postępowanie „dobrej zmiany”

Zobacz

21 listopada 2018 r.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Zobacz

18 października 2018 r.

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie skierowania przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE do Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczęcia faktycznego POLEXITU

Zobacz

20 września 2018 r.

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości nr 6/2018 w sprawie zastraszania sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie

Zobacz

19 września 2018 r.

Apel dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych do władz o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego

Zobacz

6 września 2018 r.

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości nr 5/2018 w sprawie powoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Zobacz

31 sierpnia 2018 r.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego

Zobacz

23 sierpnia 2018 r.

Apel organizacji pozarządowych do Prezydenta o niepowoływanie politycznych sędziów Sądu Najwyższego

Zobacz

23 sierpnia 2018 r.

Apel adwokatów i radców prawnych do Prezydenta o niepowoływanie sędziów Sądu Najwyższego

Zobacz

26 lipca 2018 r.

Dewastacja polskiego Sądu Najwyższego oraz niezależności sądownictwa: opis obecnej sytuacji, analiza Fundacji im. Stefana Batorego, Forum Idei

Zobacz

20 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

11 lipca 2018 r.

List Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) do Prezydenta Andrzeja Dudy

Zobacz

7 czerwca 2018 r.

Apel twórców i naukowców do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zobacz

7 czerwca 2018 r.

Apel 120 organizacji pozarządowych i 16 000 obywateli do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zobacz

23 maja 2018 r.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie manipulowania składami sędziowskimi przez panią Julię Przyłębską

Zobacz

10 maja 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

8 maja 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw dot. druku sejmowego nr 2480 (druk sprawozdania Komisji: 2526)

Zobacz

2 maja 2018 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2480)

Zobacz

12 kwietnia 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zobacz

30 marca 2018 r.

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2390)

Zobacz

28 marca 2018 r.

Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju 5/2018: Pozorowany dialog polskiego rządu z Komisją Europejską ws. systemu sądownictwa

Zobacz

8 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

8 grudnia 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zobacz

28 listopada 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmieniony przez Komisję Sejmową

Zobacz

22 listopada 2017 r.

Oświadczenie 28 organizacji pozarządowych w sprawie zmian dotyczących sądownictwa

Zobacz

25 września 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Zobacz

25 września 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Zobacz

30 sierpnia 2017 r.

Apel 19 organizacji społecznych i prawniczych do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie debaty na temat zmian w polskim sądownictwie

Zobacz

3 sierpnia 2017 r.

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1868)

Zobacz

20 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zobacz

12 lipca 2017 r.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727)

Zobacz

12 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

12 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

19 maja 2017 r.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zobacz

12 kwietnia 2017 r.

Projekt zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

Zobacz

5 kwietnia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Zobacz

2 marca 2017 r.

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka- protest przeciwko nasilającym się atakom ze strony przedstawicieli władzy wykonawczej oraz ustawodawczej na sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego

Zobacz

1 lutego 2017 r.

Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce, Rady oraz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Zobacz

23 stycznia 2017 r.

Wspólne oświadczenie organizacji sędziowskich w sprawie ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy dotyczącej sądów.

Zobacz

23 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw (druk sejmowy nr 1423)

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

10 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 5 / 2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie solidarności środowiska prawniczego

Zobacz

8 stycznia 2017 r.

Zastrzeżenia dotyczące wyboru J. Przyłębskiej na prezesa TK

Zobacz

14 października 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zobacz

9 września 2016 r.

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania (druk 851)

Zobacz

3 września 2016 r.

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zobacz

22 czerwca 2016 r.

Niepowołanie przez Prezydenta sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa

Zobacz

2 maja 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zobacz