Rzecznik Praw Obywatelskich

13 września 2019 r.

List otwarty Komitetu Helsińskiego w Polsce do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Zobacz

1 lipca 2019 r.

List organizacji obywatelskich w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

22 czerwca 2019 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

18 lipca 2018 r.

Nie zamykajcie ust Rzecznikowi! – List otwarty Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji Ster, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kampanii Przeciw Homofobii, Sieci Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenia Amnesty International

Zobacz

2 lipca 2018 r.

Stanowisko 50 organizacji obywatelskich w sprawie kolejnego ataku Mariusza Muszyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

16 maja 2018 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie „zdania odrębnego” sędziego TK Mariusza Muszyńskiego w sprawie K 9/16 i postulatu odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

28 października 2016 r.

Raport International Ombudsman Institute z misji rozpoznawczej w Warszawie w Polsce 18 – 20 lipca 2016 r. „Instytucja Rzecznika w niebezpieczeństwie”

Zobacz

21 września 2016 r.

List organizacji pozarządowych w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

6 sierpnia 2016 r.

Petycja dotycząca odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

4 sierpnia 2016 r.

Petycja o pozostawienie na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Zobacz

1 czerwca 2016 r.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zobacz

3 grudnia 2015 r.

Poselski projekt o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77)

Zobacz