Proces stanowienia prawa

18 lutego 2019 r.

XII Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 maja do 15 listopada 2018

Zobacz

8 stycznia 2018 r.

Zmieniony projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

23 listopada 2017 r.

Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów (wersja robocza)

Zobacz

13 listopada 2017 r.

Poprawiony projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

23 października 2017 r.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

24 marca 2017 r.

Apel prezydentów głównych miast Polski o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym

Zobacz

21 grudnia 2016 r.

Stanowisko nr 27/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Zobacz

18 grudnia 2016 r.

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie ograniczenia pracy dziennikarzy w Parlamencie

Zobacz

1 lipca 2016 r.

Konsultacje społeczne

Zobacz

1 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 62 Rady Ministrów zmieniająca Regulamin pracy Rady Ministrów

Zobacz

13 kwietnia 2016 r.

Projekt nowelizacji Regulaminu Prac Rady Ministrów

Zobacz