Postępowanie karne

9 lipca 2019 r.

Tymczasowe aresztowanie – (nie)tymczasowy problem, raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zobacz

13 czerwca 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

14 maja 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451)

Zobacz

21 lutego 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw; Druk sejmowy nr 3251

Zobacz

25 stycznia 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

26 listopada 2018 r.

Raport Prokuratura pod specjalnym nadzorem. Kadry i postępowanie „dobrej zmiany”

Zobacz

3 sierpnia 2017 r.

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1868)

Zobacz

12 kwietnia 2017 r.

Projekt zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

Zobacz

24 stycznia 2017 r.

List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Komendanta Stołecznego Policji

Zobacz

23 stycznia 2017 r.

Wspólne oświadczenie organizacji sędziowskich w sprawie ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy dotyczącej sądów.

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

10 czerwca 2016 r.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zobacz

11 marca 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 437)

Zobacz

27 lutego 2016 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk 207)

Zobacz