Media publiczne

11 czerwca 2019 r.

Raport Fundacji im. Stefana Batorego z monitoringu „Wiadomości” TVP w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 10-24 maja 2019 r.

Zobacz

12 maja 2019 r.

Oświadczenie Komitetu Helsińskiego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie prof. Wojciecha Sadurskiego

Zobacz

30 lipca 2018 r.

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o relacjonowaniu demonstracji przez dziennikarzy

Zobacz

22 maja 2018 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów protestujących w Sejmie oraz ograniczenia dostępu do Sejmu

Zobacz

13 lutego 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (nr UD 191)

Zobacz

8 lutego 2017 r.

Raport „Poland: independence of public service media” opracowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i brytyjską organizację pozarządową Article 19

Zobacz

27 stycznia 2017 r.

Stanowisko Fundacji Helsińskiej w sprawie niejasnych zasad pracy mediów w Sejmie

Zobacz

21 grudnia 2016 r.

Stanowisko nr 27/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Zobacz

18 grudnia 2016 r.

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie ograniczenia pracy dziennikarzy w Parlamencie

Zobacz

22 czerwca 2016 r.

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Zobacz

7 czerwca 2016 r.

Projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 592)

Zobacz

22 kwietnia 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk sejmowy nr 477)

Zobacz

20 kwietnia 2016 r.

Projekt ustawy o mediach narodowych (druk sejmowy nr 442)

Zobacz

20 kwietnia 2016 r.

Obywatelski projekt ustawy o mediach publicznych

Zobacz

30 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r., poz. 25)

Zobacz

28 grudnia 2015 r.

Poselski projekt o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 158)

Zobacz