Cudzoziemcy

10 czerwca 2019 r.

Polityka Migracyjna Polski, projekt strategicznego dokumentu opracowanego przez MSWiA

Zobacz

4 lutego 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (UC91)

Zobacz

30 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie

Zobacz

12 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Zobacz

31 sierpnia 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Zobacz