Polecamy

Repozytorium - Program Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

W repozytorium zbierane są przykłady naruszenia dobrych relacji na linii rząd–organizacje pozarządowych, w szczególności dotyczące konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa i programów współpracy.

przejdź do strony

monitoringkandydatow.org.pl

Monitoring procesu wyborów osób na najwyższe urzędy państwowe powoływanych przez przedstawicieli organów wybieranych w wyborach bezpośrednich (Sejm, Senat, Prezydent).

przejdź do strony

The Rule of Law Checklist (document w języku angielskim)

Dokument opracowany przez Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisję Wenecką).

przejdź do strony

informacjapubliczna.org

Portal Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej prowadzony przez Sieć Watchdog Polska, gromadzi wiedzę i doświadczenia dotyczące możliwości korzystania z prawa do informacji. Na portalu dowiedzieć się można, jak korzystać z procedur ustawy o dostępie do informacji publicznej, śledzić proces legislacyjny, zbierać dane publiczne, wyciągać wnioski i formułować opinie oparte na faktach.

przejdź do strony

MamPrawoWiedziec.pl

Serwis prowadzony przez Stowarzyszenie 61 (nazwa stowarzyszenia nawiązuje do 61 artykułu Konstytucji mówiącego, że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”), które monitoruje prace posłów, senatorów, prezydenta RP i prezydentów miast oraz europosłów. W serwisie prezentowane są sylwetki osób pełniących funkcje publiczne: dane o ich poglądach, doświadczeniu zawodowym i społecznym, aktywności i stanie majątku. W okresie przedwyborczym serwis przedstawia sylwetki kandydatów na te funkcje, umożliwiając wyborcom dokonanie świadomego wyboru opartego o zebrane informacje o kandydatach.

przejdź do strony

Obywatelskie Forum Legislacji

Działające przy programie Fundacji im. Stefana Batorego Obywatelskie Forum Legislacji, grupujące przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości prawa i procesu jego tworzenia, zajmuje się monitorowaniem sposobu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości i przestrzegania standardów konsultacji społecznych. Wnioski z obserwacji sposobu stanowienia wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w raportach kwartalnych.

przejdź do strony

watchdogportal.pl

Portal poświęcony działalności strażniczej (z ang.„watchdog”) prowadzony przez stowarzyszenie Sieć Watchdog Polska. Na portalu znaleźć można informacje o organizacjach prowadzących działania strażnicze w kilkudziesięciu obszarach: od stanowienia prawa po zdrowie, ochronę prywatności, edukacje, prawa dziecka. Na portalu znaleźć można bogatą bazę inicjatyw strażniczych, zestaw dobrych praktyk i udanych projektów, a także instrukcje, jak zacząć własną aktywność w tej sferze.

przejdź do strony