Podsumowania

Fake newsy i dezinformacja w kampaniach wyborczych w Polsce w 2019 r. – raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, luty 2020

pdf_download

XIII Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowujący aktywność legislacyjną rządów Zjednoczonej Prawicy, Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji (2015–2019), listopad 2019 r.

pdf_download

Wolność zgromadzeń w praktyce polskich sądów. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu postępowań, listopad 2019 r.

pdf_download

Audyt Forum Obywatelskiego Rozwoju: Gospodarka i Praworządność pod rządami PiS (2015-2019). Wnioski na przyszłość, październik 2019 r.

pdf_download

Dziel, rządż, ignoruj. Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS, analiza Fundacji im. Stefana Batorego, forumIdei, październik 2019 r.

pdf_download

Rządy prawem zamiast rządów prawa. Zagrożenia dla ochrony praw człowieka w Polsce w latach 2015-2019, raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, październik 2019 r.

pdf_download

„Rodzina 500+”– ocena programu i propozycje zmian, raport opracowany wspólnie przez uczelnie wyższe i ośrodki badawcze, wrzesień 2019 r.

pdf_download

Królowie życia w prokuraturze „dobrej zmiany”, raport Stowarzyszenia Prokuratorów” Lex Super Omnia”, 6 sierpnia 2019.

pdf_download

Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz, Fundacja im. Stefana Batorego, forumIdei,  lipiec 2019 r.

pdf_download

„Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości”, raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 24 lipca 2019 r.

pdf_download

Sędziowie pod presją – raport Stowarzyszenia Iustitia o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów, lipiec 2019  r.

pdf_download

Wolne sądy, wolni ludzie, raport Amnesty International Polska, lipiec 2019 r.

pdf_download

Państwo, które karze,czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów.– uaktualniony raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, maj 2019 r.

pdf_download

„Rodzina 500 plus” – ocena programu i propozycje zmian, Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju, maj 2019 r.

pdf_download

SIP w działaniu. Prawa cudzoziemców w Polsce w 2018 r., maj 2019 r.

pdf_download

Stan praworządności w Polsce Działania podjęte przez instytucje Unii Europejskiej i niezrealizowane rekomendacje Komisji Europejskiej, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz, Fundacja im. Stefana Batorego, forumIdei, 26 luty 2019 r.

pdf_download

XII Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 maja do 15 listopada 2018, Fundacja im. Stefana Batorego, forumIdei, 18 luty 2019 r.

pdf_download

Państwo, które karze,czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów.– Raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, 15 luty 2019 r.

pdf_download

6 briefing Amnesty dla Rady ds. Ogólnych UE dotyczący niezależności sądownictwa w Polsce, 13 luty 2019 r.

pdf_download

Migranci, uchodźcy i ksenofobia w kampanii wyborczej 2018 – raport z monitoringu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, styczeń 2019 r.

pdf_download

Raport Stowarzyszenia „Nigdy więcej”o wybranych napaściach na muzułmanów w latach 2017-2018 w Polsce, odnotowanych w monitoringu „Brunatna Księga”, 24 stycznia 2019 r.

pdf_download

Praw(n)y sierpowy w starciu z fake newsem, Raport  z monitoringu w obszarze wprowadzania uregulowań prawnych jako metody walki z fałszywymi informacjami w Internecie, 31 grudnia 2018 r.

pdf_download

Zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, Raport Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych obejmujący okres  XI 2015 – XI 2018, 1 grudnia 2018 r.

pdf_download

Raport Prokuratura pod specjalnym nadzorem. Kadry i postępowanie „dobrej zmiany” przygotowany przez zespół redakcyjny serwisu internetowego przez stowarzyszenie „Paragraf Państwo”, 26 listopada 2019.

pdf_download

Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Jacek Haman, Fundacja im. Stefana Batorego, listopad 2018

pdf_download

Raport „Stan niezależnego sądownictwa w Polsce, raport z badań i analiz”, Stowarzyszenie Sędziów Iustitia, październik 2018.

pdf_download

Raport „Państwo antyobywatelskie. Postępujący demontaż samorządności terytorialnej w VIII kadencji Sejmu RP”, Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), październik 2018.

pdf_download

Legislacja bez dialogu, XI Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 r., Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Idei

pdf_download

„Moc ulicy. W obronie wolności pokojowych zgromadzeń w Polsce”, raport Amnesty International, 25 czerwca 2018 r.

pdf_download

Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, 30 maj 2018 r.

pdf_download

Od kadr się zaczyna, Zmiana prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych
w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r., Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, kwiecień 2018 r.

pdf_download

Puszcza Białowieska – raport z dewastacji, Fundacja Dzika Polska, kwiecień 2018 r.

„Pracuje tak, jak powinien”? – raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o działaniach Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku, marzec 2018 r.

pdf_download

Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego, marzec 2018 r.

pdf_download

Raport Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego dotyczący konsekwencji działań legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015-2018, 27 luty 2018.

pdf_download

Stanowiska publiczne jako łup polityczny, polityka personalna w okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 października 2017 r., Grażyna Kopińska, Fundacja im. Stefana Batorego

pdf_download

Regres demokratycznych i wolnościowych standardów praw człowieka – stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce, 15 luty 2018 r.

pdf_download

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, Report of the European Union Agency for Fundamental Rights, styczeń 2018 r.

pdf_download

Publikacja „Wobec chorych demokracji w Europie” opisująca zmiany w Polsce, na Węgrzech, Serbii i Chorwacji. Analiza przygotowana przez Ośrodek Badań nad Pokojem (Chorwacja), Helsińską Fundację Praw Człowieka (Polska), Węgierskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (HCLU), Węgierski Komitet Helsiński, Yucom – Komitet Prawników ds. Praw Człowieka (Serbia), Human Rights House w Zagrzebiu oraz Fundację Human Rights House, styczeń 2018 r.

pdf_download

Jakość procesu stanowienia prawa w drugim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. X Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 16 listopada 2016 do 15 listopada 2017 roku.

pdf_download

Raport z Wilczej Tryby. Społeczny monitoring gospodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej. Czerwiec – listopad 2017, Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska, Fundacja Dzika Polska, listopad 2017.

pdf_download

Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju 17/2017: MSZ manipuluje w sprawie reformy sądownictwa. FOR ujawnia i komentuje dokument przekazany Komisji Europejskiej, 23 października 2017.

pdf_download

List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i organizacji Liberties do Rady Spraw Ogólnych Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w Polsce, 22 września 2017.

pdf_download

Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy? Materiał do dyskusji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, sierpień 2017 r.

pdf_download

Zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, Raport Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych obejmujący okres 2/2017 XI 2015 – II 2017, 18 kwietnia 2017 r.

pdf_download

Raport międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych dotyczący praw reprodukcyjnych w Polsce opracowany dla Komitetu Praw Człowieka ONZ (materiał tylko w jęz. angielskim), 13 kwietnia 2017 r.

pdf_download

Raport  „Poland: independence of public service media” opracowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i brytyjską organizację pozarządową Article 19, styczeń 2017.

pdf_download

Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – raport XI 2015 – XI 2016 – zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, 16 stycznia 2017.

pdf_download

IX Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 11 września do 10 grudnia 2016 roku

pdf_download

Rok z ustawą inwigilacyjną – raport specjalny Fundacji Panoptykon, 18 stycznia 2017.

pdf_download

Raport Amnesty International, „Niepokojąco nieproporcjonalne: coraz szerszy zakres bezpieczeństwa narodowego w Europie”, Styczeń 2017 (materiał tylko w jęz. angielskim).

pdf_download

Raport Komitetu Praw Człowieka ONZ o stanie praw człowieka i politycznych w Polsce  , 4 listopada 2016 r.

pdf_download

Raport Komitetu Praw Człowieka ONZ o stanie praw człowieka i politycznych w Polsce (wersja angielska), 4 listopada 2016 r

pdf_download    doc_download

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 maja do dnia 1o września 2016, Obywatelskie Forum Legislacji, 10 października 2016 r.

pdf_download

Raport międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych dotyczący praw reprodukcyjnych w Polsce opracowany dla Komitetu Praw Człowieka ONZ (materiał tylko w jęz. angielskim), 22 września 2016 r.

pdf_download  doc_download

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016, wrzesień 2016

pdf_download

Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce, 27 lipca 2016 r.

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 15 lutego do dnia 15 maja 2016, Obywatelskie Forum Legislacji, 10 marca 2016 r., 3 czerwca 2016 r.

pdf_download

Raport Amnesty International opracowany dla Komitetu Praw Człowieka ONZ (materiał tylko w jęz. angielskim), maj 2017 r.

pdf_download

Uwagi o stanie przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego w Polsce, opracowanie Fundacji im. Stefana Batorego, maj 2016 r.

pdf_download  doc_download

Stanowisko Zespołu Ekspertów prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w kwestii obecnego stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce, 20 maja 2016 r.

pdf_download

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)

pdf_download

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 listopada 2015 do 15 lutego 2016, Obywatelskie Forum Legislacji, 10 marca 2016 r.

pdf_download

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego z 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru sędziów TK w 2015 r., dwóch nowelizacji ustawy o TK z 2015 r. oraz dotychczasowego orzecznictwa TK w sprawach z tym związanych.

pdf_download

Analiza. Państwo od nowa. Pierwsze 100 dni w Sejmie, Stowarzyszenie 61