O nas

Obywatelskie Obserwatorium Demokracji jest wspólną inicjatywą organizacji pozarządowych, które działają na rzecz przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa, poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz podnoszenia jakości stanowionego prawa.

Obywatelskie Obserwatorium Demokracji dokumentuje zmiany prawne wprowadzane przez parlament i administrację rządową oraz reakcje na nie organizacji społecznych, środowisk prawniczych i grup obywateli.

Na stronie Obserwatorium gromadzone są opinie, ekspertyzy i stanowiska organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich odnoszące się do tych aktów prawnych, które dotyczą praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa oraz usytuowania instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa.

Inicjatywa ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uzupełniania naszego repozytorium o opinie i dokumenty, których nie odnotowaliśmy.

Do grona inicjatorów Obywatelskiego Obserwatorium Demokracji należą:

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Fundacja ePaństwo
Fundacja Panoptykon
Fundacja im. Stefana Batorego
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
Instytut Spraw Publicznych
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Amnesty International
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej