Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
  Liczne przepisy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają Konstytucję RP, a jego przyjęcie w obecnym kształcie będzie szkodliwe dla systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

  Zmiany ustroju i zasad funkcjonowania Sądu Najwyższego powinny być wprowadzane ze szczególną dbałością o zachowanie zasad podziału władzy, niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Oświadczenie Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Żadna bowiem prezydencka propozycja projektów przedstawionych przez niego już po zgłoszonych wetach, nie usuwa niekonstytucyjnych elementów rozwiązań proponowanych wcześniej przez parlament. Przeciwnie, niemal wszystkie zmiany łamią podstawowe zasady konstytucyjne.

  Pełen tekst oświadczenia poniżej.
 • Opinia
  Porównawcze zestawienie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym opracowane przez INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
  W zestawieniu przedstawiono najważniejsze zmiany przewidziane w przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawie o Sądzie Najwyższym. Zostały one porównane z obowiązującym stanem prawnym oraz z rozwiązaniami zawartymi w zawetowanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym.