Apel 29 organizacji pozarządowych o pozostawienie bez zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Wyjątkowość ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych polega na tym, że wprowadziła rozwiązanie proste dla podmiotów prowadzących zbiórki, przejrzyste z perspektywy darczyńców i, co bardzo ważne, jednocześnie bezpieczne z pespektywy nadzoru państwa.

Korzystając ze swoich uprawnień Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych (art. 15 ustawy).

Pełen tekst apelu wraz z podpisami poniżej.