Apel Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej o powstrzymanie się przed wprowadzaniem szybkich zmian w procedurze rejestracji zbiórek publicznych

Nawet najbardziej alarmujące informacje medialne nie powinny być przyczyną do nagłych zmian w obszarze tak istotnym dla działalności organizacji społecznych w naszym kraju jak zbiórki publiczne. Praktyka pokazuje, że pracę legislacyjne prowadzone w pośpiechu i pod wpływem konkretnych wydarzeń zwykle powodują wejście w życie rozwiązań negatywnie wpływających na nasze otoczenie prawne.

Pełen tekst apelu poniżej,