Wybory

17 listopada 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2023)

Zobacz

25 września 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Zobacz

24 marca 2017 r.

Apel prezydentów głównych miast Polski o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym

Zobacz

30 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy nr 1259)

Zobacz

4 stycznia 2017 r.

Stanowisko Fundacji Batorego w odpowiedzi na apel Ruchu Kontroli Wyborów

Zobacz