Społeczeństwo obywatelskie

8 stycznia 2018 r.

Zmieniony projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

23 listopada 2017 r.

Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów (wersja robocza)

Zobacz

17 listopada 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2023)

Zobacz

13 listopada 2017 r.

Poprawiony projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

23 października 2017 r.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Zobacz

15 września 2017 r.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

27 czerwca 2017 r.

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

23 czerwca 2017 r.

Zmieniony projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

30 maja 2017 r.

Zmieniony projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

20 kwietnia 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 1496)

Zobacz

13 lutego 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (nr UD 191)

Zobacz

24 stycznia 2017 r.

List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Komendanta Stołecznego Policji

Zobacz

16 stycznia 2017 r.

Repozytorium OFOP – raport XI 2015 – XI 2016 – Zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

Zobacz

13 grudnia 2016 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz

15 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zobacz

17 maja 2016 r.

Program współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017

Zobacz