Sądownictwo

8 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

8 grudnia 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zobacz

28 listopada 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmieniony przez Komisję Sejmową

Zobacz

22 listopada 2017 r.

Oświadczenie 28 organizacji pozarządowych w sprawie zmian dotyczących sądownictwa

Zobacz

25 września 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Zobacz

25 września 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Zobacz

30 sierpnia 2017 r.

Apel 19 organizacji społecznych i prawniczych do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie debaty na temat zmian w polskim sądownictwie

Zobacz

3 sierpnia 2017 r.

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1868)

Zobacz

20 lipca 2017 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zobacz

12 lipca 2017 r.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727)

Zobacz

12 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

12 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

19 maja 2017 r.

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zobacz

12 kwietnia 2017 r.

Projekt zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

Zobacz

5 kwietnia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Zobacz

2 marca 2017 r.

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka- protest przeciwko nasilającym się atakom ze strony przedstawicieli władzy wykonawczej oraz ustawodawczej na sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego

Zobacz

1 lutego 2017 r.

Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce, Rady oraz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Zobacz

23 stycznia 2017 r.

Wspólne oświadczenie organizacji sędziowskich w sprawie ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy dotyczącej sądów.

Zobacz

23 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw (druk sejmowy nr 1423)

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

10 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 5 / 2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie solidarności środowiska prawniczego

Zobacz

8 stycznia 2017 r.

Zastrzeżenia dotyczące wyboru J. Przyłębskiej na prezesa TK

Zobacz

14 października 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zobacz

9 września 2016 r.

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania (druk 851)

Zobacz

3 września 2016 r.

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zobacz

22 czerwca 2016 r.

Niepowołanie przez Prezydenta sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa

Zobacz

2 maja 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zobacz