Rzecznik Praw Obywatelskich

28 października 2016 r.

Raport International Ombudsman Institute z misji rozpoznawczej w Warszawie w Polsce 18 – 20 lipca 2016 r. „Instytucja Rzecznika w niebezpieczeństwie”

Zobacz

21 września 2016 r.

List organizacji pozarządowych w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

6 sierpnia 2016 r.

Petycja dotycząca odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz

4 sierpnia 2016 r.

Petycja o pozostawienie na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Zobacz

1 czerwca 2016 r.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zobacz

3 grudnia 2015 r.

Poselski projekt o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77)

Zobacz