Prokuratura

16 lutego 2017 r.

List organizacji pozarządowych do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania do Polski Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej

Zobacz

23 stycznia 2017 r.

Wspólne oświadczenie organizacji sędziowskich w sprawie ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy dotyczącej sądów.

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie

Zobacz

20 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

4 listopada 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

14 października 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zobacz

9 września 2016 r.

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania (druk 851)

Zobacz

10 czerwca 2016 r.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zobacz

28 stycznia 2016 r.

Ustawa Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177)

Zobacz

24 grudnia 2015 r.

Projekt ustawy Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162)

Zobacz