Oświata

30 grudnia 2016 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych

Zobacz

14 grudnia 2016 r.

Ustawa prawo oświatowe

Zobacz

14 listopada 2016 r.

Rządowy projekt ustawy prawo oświatowe (druk sejmowy nr 1030)

Zobacz

27 czerwca 2016 r.

Założenia do zmian w systemie oświaty

Zobacz

29 grudnia 2015 r.

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 35)

Zobacz

9 grudnia 2015 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 106)

Zobacz