Podsumowania

Publikacja „Wobec chorych demokracji w Europie” opisująca zmiany w Polsce, na Węgrzech, Serbii i Chorwacji. Analiza przygotowana przez Ośrodek Badań nad Pokojem (Chorwacja), Helsińską Fundację Praw Człowieka (Polska), Węgierskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (HCLU), Węgierski Komitet Helsiński, Yucom – Komitet Prawników ds. Praw Człowieka (Serbia), Human Rights House w Zagrzebiu oraz Fundację Human Rights House, styczeń 2018 r.

pdf_download
Jakość procesu stanowienia prawa w drugim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. X Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 16 listopada 2016 do 15 listopada 2017 roku.

pdf_download

Raport z Wilczej Tryby. Społeczny monitoring gospodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej. Czerwiec – listopad 2017, Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska, Fundacja Dzika Polska, listopad 2017.

pdf_download

Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju 17/2017: MSZ manipuluje w sprawie reformy sądownictwa. FOR ujawnia i komentuje dokument przekazany Komisji Europejskiej, 23 października 2017.

pdf_download

List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i organizacji Liberties do Rady Spraw Ogólnych Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w Polsce, 22 września 2017.

pdf_download

Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy? Materiał do dyskusji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, sierpień 2017 r.

pdf_download

Zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, Raport Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych obejmujący okres 2/2017 XI 2015 – II 2017, 18 kwietnia 2017 r.

pdf_download

Raport międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych dotyczący praw reprodukcyjnych w Polsce opracowany dla Komitetu Praw Człowieka ONZ (materiał tylko w jęz. angielskim), 13 kwietnia 2017 r.

pdf_download

Raport  „Poland: independence of public service media” opracowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i brytyjską organizację pozarządową Article 19, styczeń 2017.

pdf_download

Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – raport XI 2015 – XI 2016 – zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, 16 stycznia 2017.

pdf_download

IX Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 11 września do 10 grudnia 2016 roku

pdf_download

Rok z ustawą inwigilacyjną – raport specjalny Fundacji Panoptykon, 18 stycznia 2017.

pdf_download

Raport Amnesty International, „Niepokojąco nieproporcjonalne: coraz szerszy zakres bezpieczeństwa narodowego w Europie”, Styczeń 2017 (materiał tylko w jęz. angielskim).

pdf_download

Raport Komitetu Praw Człowieka ONZ o stanie praw człowieka i politycznych w Polsce  , 4 listopada 2016 r.

pdf_download

Raport Komitetu Praw Człowieka ONZ o stanie praw człowieka i politycznych w Polsce (wersja angielska), 4 listopada 2016 r

pdf_download    doc_download

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 maja do dnia 1o września 2016, Obywatelskie Forum Legislacji, 10 października 2016 r.

pdf_download

Raport międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych dotyczący praw reprodukcyjnych w Polsce opracowany dla Komitetu Praw Człowieka ONZ (materiał tylko w jęz. angielskim), 22 września 2016 r.

pdf_download  doc_download

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016, wrzesień 2016

pdf_download

Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce, 27 lipca 2016 r.

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 15 lutego do dnia 15 maja 2016, Obywatelskie Forum Legislacji, 10 marca 2016 r., 3 czerwca 2016 r.

pdf_download

Raport Amnesty International opracowany dla Komitetu Praw Człowieka ONZ (materiał tylko w jęz. angielskim), maj 2017 r.

pdf_download

Uwagi o stanie przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego w Polsce, opracowanie Fundacji im. Stefana Batorego, maj 2016 r.

pdf_download  doc_download

Stanowisko Zespołu Ekspertów prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w kwestii obecnego stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce, 20 maja 2016 r.

pdf_download

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)

pdf_download

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 listopada 2015 do 15 lutego 2016, Obywatelskie Forum Legislacji, 10 marca 2016 r.

pdf_download

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego z 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru sędziów TK w 2015 r., dwóch nowelizacji ustawy o TK z 2015 r. oraz dotychczasowego orzecznictwa TK w sprawach z tym związanych.

pdf_download

Analiza. Państwo od nowa. Pierwsze 100 dni w Sejmie, Stowarzyszenie 61