Przejdź do następnej sekcji
Przejdź do następnej sekcji

Ostatnio dodane:

Apel dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych do władz o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości nr 5/2018 w sprawie powoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego